Rekreációs tér kialakítása és zöldterület-gondozáshoz szükséges eszközbeszerzés Várkeszőn

Kedvezményezett neve: Várkesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1926730705

Támogatás összege: 6.107.483 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.06.

Várkesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

6.107.483 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy Várkesző természeti, illetve közösségi értékeit a helyben és a térségben élők számára megfelelő minőségben fenntartsa, és ezáltal a településen a szabadidő hasznos eltöltését ápolt, gondozott, esztétikus környezetben biztosítsa, valamint további kikapcsolódási és pihenési lehetőséget nyújtson egész közössége számára.

Ezért célul tűztük ki egyrészt a közösségi rekreációs szolgáltatások körének bővítését, másrészt a zöldterületek karbantartásához szükséges eszközállomány fennálló hiányosságainak megszüntetését, és ezzel együtt az itt élők életminőségének javítását.

Így jelen beruházás keretében egyrészt Várkesző - játszótér melletti - 73/1. helyrajzi számú belterületén egy új közösségi rekreációs teret kívánunk létrehozni kerti pavilonnal és sütőhellyel, mely mindenki számára akadálymentesen használható.

Másrészt 1 db AS-Motor AS920 Sherpa fűnyíró traktor vonóhoroggal, és hozzá 1 db Husqvarna utánfutó beszerzése valósul meg a zöldterületek karbantartásához, gondozásához.

A projekt megvalósításának tervezett időintervalluma: 2020.06.09. - 2020.12.06.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

Szchenyi2020 logo                                                                                            4

 

 

1234                                                                                         2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Szchenyi2020 logo                                    „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

         

Erő- és munkagépek beszerzése a "Marcaltő és vidéke" konzorcium komplex útkezeléséhez

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

-      az önkormányzati utak minőségének javítása;

-      a földrajzi mobilitás elősegítése;

-      az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

-      az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

-      valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

-      1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

-      1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

-      1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

                                                                                                                                  

Infoblokk logo

 

 

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

 

 

Jogcím / Kiírrás: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása

Fejlesztés megnevezése: Az első világháborús emlékmű rendbetétele Várkeszőn

Megítélt támogatás: 500.000.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2016.07.19

Rövid összefoglaló:

Várkesző Község Önkormányzata „Az első világháborús emlékmű rendbetétele Várkeszőn” címmel benyújtott pályázatát az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásra alkalmasnak ítélte, és megvalósításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A beruházás keretében sor került az I. világháborús emlékmű helyreállítására, restaurálására, valamint környezetének rendbetételére.
Bízunk benne, hogy a megújult emlékmű méltó helyet biztosít az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet és megemlékezések számára, s ezáltal erősödik a közös értékeken, történelmen, valamint kultúrán alapuló magyar és európai identitás.

I vilaghaborus emlekmu felujitasa varkeszo huelso vilaghaborus centenariumi emlekbizottsag varkeszo hu

 

Jogcím / Kiírrás: A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

Fejlesztés megnevezése: Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése Várkeszőn

Megítélt támogatás: 7.990.000.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2015.05.07

Rövid összefoglaló:

Projektünk keretében a falugondnoki szolgáltatásnyújtáshoz egy új, modern Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú mikrobusz beszerzése valósult meg.
A fejlesztésnek köszönhetően eredményesebbé és elérhetőbbé vált már működő falugondnoki szolgáltatásunk, valamint költséghatékonyabb lett a feladatellátáshoz használt gépjármű fenntartása. Továbbá hatékonyabbá vált a segítségnyújtás a rászoruló lakosság számára, melynek köszönhetően hozzájárulunk a településen élők életminőségének és életfeltételeinek javításához.
Mindemellett a fejlesztés hatására hatékonyabbá vált a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése és megvalósítása.
Közvetett módon hozzájárultunk az emberi kapcsolatok ápolásához, a társadalmi összefogások erősítéséhez, közösségi alkalmak megteremtéséhez; valamint erősödik a helyi társadalom és a civil szféra.

 

 

 falugondnoki szolg felesztes varkeszo hu

 

Jogcím / Kiírrás: Falumegújítás-és fejlesztés

Fejlesztés megnevezése: Játszótér bővítése Várkeszőn

Megítélt támogatás: 1.276.921.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2012.11.30

 

Rövid összefoglaló:

A fejlesztés során a Várkesző 73/1 hrsz-ú ingatlanán található szabványos játszótér bővítése valósult meg, kielégítve ezzel a lakosság - leginkább a 0-14 éves korosztály - megnövekedett igényeit, illetve még vonzóbbá téve a települést az itt élők, és az esetleg újonnan betelepülni vágyóknak.
A bővítés során az alábbi játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és telepítésre:
- 1 db fészekhinta, mely fogyatékkal élő gyerekek számára is igénybe vehető
- 1 db mókuskerék
- 1 db Dani mászóvár
A játszótér kialakítása során 2 db őshonos közönséges nyírfát (BETULA PENDULA) is telepítettünk.

 

 

 

Temetői kerítés felújítása Egyházaskeszőn

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

 

Urnafal kialakítása Malomsokon

- tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

Várjuk Önt!

Amennyiben sikerült felkelteni érdeklődését településünk iránt, kérem, személyesen is látogasson el kis falunkba, és tapasztalja meg a lakosság vendégszeretetét. Várkesző várja Önt!

Ferencz Dezső

Elérhetőségek

 
  +36 89 347 076
  +36 89 347 076
 8523 Varkesző, Kossuth u. 36.

Kövessen minket a FB-on!