A címer felavatására 2000. június 18-án, a millenniumi ünnepségek keretében került sor.

A címer jelképei:: A bal felső mezőben látható vár az egykori keszői várra utal, jobb felső mezőben álló püspöksüveg a győri püspökség szimbóluma, mivel Várkesző a győri püspökség birtoka volt. A hullámos fehér (ezüst) sáv a Rába folyóra utal. Az alsó mezőben a Keszői család címerállata van.

A címer leírása:Hullámos ezüst pólyával vágott álló gótikus pajzs, felső, hasított mezejének jobb felében lebegő, hadi oromzatos ezüst várfal nyitott, csapórácsos kapuval, négy lőréssel, kiemelkedő oromzatos, egyablakos lakótoronnyal. Bal felében lebegő, arany díszítésű, ékköves, ezüst püspöksüveg arany szalagokkal. Az alsó zöld mezőben lebegő arany lobmbkoronából kinövő, balra fordult ezüst farkas, mely a bal mancsával megszbadulni igyekszik a torkába döfött, arany keresztvasú és markolatú, egyenes ezüst kardtól. A pajzs mellett stilizált zöld leveles ágak, fölötte arany szalagon a helység neve zöld betűkkel: VÁRKESZŐ.

A Keszői család címere,,1415 április 12. Kostancz. Zsigmond király a Keszői-család tagjainak czímert ád.” (Eredetije 1905-ben Restsky Margit birtokában volt Tiszaburán. – TURUL 1905.127.) Itt következik a címeres levél latin nyelvű leirata, amelyben ismertetik a címszerzők érdemeit, stb. A Keszőiek és a Retskyek azonos címert kaptak. Az armális hátán a következő feljegyzés olvasható: En Retskj János vettem kezemhez ezen Armálissunkat Török Sigmond Eötsém Urtúl, Podrocsán, Anno domini 1726. die 30. Septembris. A czímer: Ezüsttel és veressel vágott, balra dőlt, kerektalpú pajzsban balra fordul, természetes színű ágaskodó farkas, mellső ballábával a száján átdöfött, arany keresztvassal és arany gombbal ékített fekete markolatú, hegyesvégű, egyenes kardhoz nyúl, mellső jobb lábát ragadozásra kinyújtja, szájából és nyakából vér csepeg. Sisakdísz: a pajzsbeli farkas kinövő helyzetben. Takarók: veres-ezüst. A czímer kék alapra van helyezve, melyet széles arany keret vesz körül. Ezen belül a czímert lóhere alakú széles aranykeret határolja. Mindkét keret belső vonalát fekete, külső vonalát sárga vonal díszíti. A két felső szögletben a fekete-fehér rajzban tartott angyalak, az alsó két szögletben fekete-fehér virágdíszítés. A czímerkép kivitel tekintetében hasonlóságot mutat a Somkereki-féle 1415. január 26-i birodalmi czímerrel. A két festmény valószínűleg egy kéznek a munkája, a sarokbeli díszítések kivitele annyiban eltérő, hogy a Somkereki-czímerben mind a négy sarokban vannak alkalmazva. Az adományban Keszői Pál fia, Jakab és Miklós fiai: Gáspár és Boldizsár részesültek. Az oklevél szövege a főczímerszerző Pál fia, Jakab érdemeiről csak általánosságban emlékezik meg, megjegyezve, hogy a király szolgálatában főleg a német részeken buzgólkodott. A czímerszerzőről közelebbi adataink nincsenek. Az oklevél hátán olvasható feljegyzés szerint ezt az armálist a Retsky-család mint a magáét tekintette és ezzel a czímerrel élt is. Hogy azonban a Keszői-család és a Retsky-család között volt-e valamilyen kapcsolat és milyen volt az, erre nézve közelebbi adatok szintén nem állnak rendelkezésünkre. (Áldásy Antal: Magyar Czímeres Emlékek III. füzet III.tábla) Viszló Tibor

Kapcsolat:

Várkesző Község Önkormányzata

Cím: 8523 Várkesző, Kossuth u. 36.

Telefon:+36-89-347-076

E-mail:varkeszo.onkormanyzat@gmail.com

Közösségi média