KÖZÖSSÉGI „SZÍNTÉR” FEJLESZTÉSE VÁRKESZŐN

 

Kedvezményezett neve: Várkesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”

MFP-KTF/2020

Projekt azonosítója: 3084128525

Támogatás összege: 29 997 691 Ft

Támogatás mértéke: 100,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2021.05.14.

 

Várkesző Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című, MFP-KTF/2020 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt 29 997 691 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Várkesző, mint „vidéki tér” számos természeti, történeti és kulturális értékkel rendelkezik. Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy ezeket az értékeket közösségünk számára megőrizzük, a helyi társadalmi kohéziót és a generációk közötti kapcsolatokat erősítsük, és ezzel együtt a közösségi élet fellendülését ösztönözzük, továbbá, hogy mindehhez a megfelelő helyet biztosítsuk.

A fentiek tükrében célul tűztük ki a Várkesző, Kossuth u. 36. szám alatti kultúrtermünk, mint helyi közösségi tér többfunkciós épületének fejlesztését, műszaki állapotának javítását, valamint a további amortizációjának megakadályozását; mindemellett energetikai adottságainak javítását, valamint a megújuló energia-felhasználás növelését.

További közvetett céljaink:

–      korszerű, komfortos és esztétikus közösségi-kulturális tér biztosítása, illetve ezzel együtt az itt élők életminőségének javítása;

–      a hagyományos vidéki közösségi élet erősítése településünkön, teret adva a fiatal generációk számára is;

–      a közösségi kohézió elősegítése;

–      hosszútávon a népességmegtartó erő növelése, a fiatalok helyben maradásának ösztönzése, az elvándorlás visszaszorítása.

Céljaink eléréséhez jelen projekt keretében a kultúrterem, mint közösségi tér többfunkciós épületének (kivéve orvosi rendelő épületrész) részleges külső és belső felújítása, valamint energetikai korszerűsítése valósul meg, megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinálva.

A projekt megvalósításának időintervalluma: 2020.09.01-2021.05.14.

A beruházás eredményeként nő az épület műszaki színvonala, valamint a megújuló energiafelhasználás mértéke, javulnak az energetikai adottságok, ami hozzájárul a racionálisabb energiagazdálkodáshoz, a gazdaságosabb üzemeltetéshez és az ÜHG-kibocsátás mérsékléséhez is. A fejlesztésnek köszönhetően legfontosabb közösségi „színterünk” komfortosabbá és esztétikusabbá válik, ami közvetetten hozzájárul az itt élők életszínvonalának emelkedéséhez, a közösségi élet aktivitásának ösztönzéséhez, illetve a közösségi kohézió erősítéséhez.

 

 

 

REKREÁCIÓS TÉR KIALAKÍTÁSA ÉS ZÖLDTERÜLET-GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZBESZERZÉS VÁRKESZŐN

 

Kedvezményezett neve: Várkesző Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Élhető települési környezet kialakítása

VP6-19.2.1.-37-7-17

Projekt azonosítószáma: 1926730705

Támogatás összege: 6.107.483 Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.26.

 

Várkesző Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Élhető települési környezet kialakítása” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból

6.107.483 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy Várkesző természeti, illetve közösségi értékeit a helyben és a térségben élők számára megfelelő minőségben fenntartsa, és ezáltal a településen a szabadidő hasznos eltöltését ápolt, gondozott, esztétikus környezetben biztosítsa, valamint további kikapcsolódási és pihenési lehetőséget nyújtson egész közössége számára.

Ezért célul tűztük ki egyrészt a közösségi rekreációs szolgáltatások körének bővítését, másrészt a zöldterületek karbantartásához szükséges eszközállomány fennálló hiányosságainak megszüntetését, és ezzel együtt az itt élők életminőségének javítását.

Így jelen beruházás keretében egyrészt Várkesző – játszótér melletti – 73/1. helyrajzi számú belterületén egy új közösségi rekreációs teret kívánunk létrehozni kerti pavilonnal és sütőhellyel, mely mindenki számára akadálymentesen használható.

Másrészt 1 db AS-Motor AS920 Sherpa fűnyíró traktor vonóhoroggal, és hozzá 1 db Husqvarna utánfutó beszerzése valósul meg a zöldterületek karbantartásához, gondozásához.

A projekt megvalósításának tervezett időintervalluma: 2020.06.09. – 2021.08.26.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

 

 

ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE A „MARCALTŐ ÉS VIDÉKE” KONZORCIUM KOMPLEX ÚTKEZELÉSÉHEZ

 

Kedvezményezett(ek) neve:

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője)

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

Pályázati felhívás neve és kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt azonosítószáma: 1824690020

Támogatás összege összesen: 17.366.909 Ft, ebből

Marcaltő Község Önkormányzata (konzorcium vezetője): 8.554.379 Ft

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 3.280.410 Ft

Egyházaskesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.125.980 Ft

Malomsok Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 2.857.500 Ft

Várkesző Község Önkormányzata (konzorciumi tag): 548.640 Ft

Támogatás mértéke: 90,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01.

 

A Marcaltő Község Önkormányzata vezette konzorcium – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból mindösszesen 17.366.909 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Marcaltő, Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Malomsok és Várkesző települések önkormányzatai térségük fejlődése szempontjából fontosnak tartják a tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló utak rendszeres karbantartását, valamint felújítását. Azonban az ehhez szükséges saját infrastruktúra, géppark hiányos, illetve elavult, ugyanakkor a külterületi utak jellemzően rendkívül rossz állapotban vannak, elhanyagoltak.

A projekt legfőbb célja tehát – a pályázati felhívással összhangban – az önkormányzati utak komplex kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

További közvetett célok:

–      az önkormányzati utak minőségének javítása;

–      a földrajzi mobilitás elősegítése;

–      az alapvető szolgáltatások, illetőleg munkaterületek/munkahelyek elérhetőségének fejlesztése;

–      az itt élők élet minőségének javítása és a települések vonzóbbá tétele;

–      valamint ezeken keresztül a térség gazdasági potenciáljának növelése.

E célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi gépek beszerzése valósul meg:

–      1 db Branson 6225C fülkés traktor Marcaltő Község Önkormányzata részéről;

–      1 db FRONTONI Fox Profi 400 rézsűkasza Nemesgörzsöny Község Önkormányzata részéről;

–      1 db FRONTONI Rotofossi 500 ároktisztító és 1 db Branson Fronthidraulika Egyházaskesző Község Önkormányzata részéről;

–      1 db BOHR Hamster 3000 gréder Malomsok Község Önkormányzata részéről;

–      1 db BOHR Fox 2500 tolólap Várkesző Község Önkormányzata részéről.

 

Az erő- és munkagépeket a következő útkarbantartási feladatok ellátására használják majd: útpadkák, útmenti árkok, töltések- és rézsűk kaszálása; út menti árkok tisztítása, mélyítése, készítése; földutak, padkák gyalulása; talajegyengetés, tereprendezés, hótolás.

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 

 

Jogcím / Kiírrás: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása

Fejlesztés megnevezése: Az első világháborús emlékmű rendbetétele Várkeszőn

Megítélt támogatás: 500.000.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2016.07.19

Rövid összefoglaló:

Várkesző Község Önkormányzata „Az első világháborús emlékmű rendbetétele Várkeszőn” címmel benyújtott pályázatát az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásra alkalmasnak ítélte, és megvalósításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A beruházás keretében sor került az I. világháborús emlékmű helyreállítására, restaurálására, valamint környezetének rendbetételére.
Bízunk benne, hogy a megújult emlékmű méltó helyet biztosít az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet és megemlékezések számára, s ezáltal erősödik a közös értékeken, történelmen, valamint kultúrán alapuló magyar és európai identitás.

 

 

Jogcím / Kiírrás: A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

Fejlesztés megnevezése: Falugondnoki szolgáltatás fejlesztése Várkeszőn

Megítélt támogatás: 7.990.000.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2015.05.07

Rövid összefoglaló:

Projektünk keretében a falugondnoki szolgáltatásnyújtáshoz egy új, modern Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú mikrobusz beszerzése valósult meg.
A fejlesztésnek köszönhetően eredményesebbé és elérhetőbbé vált már működő falugondnoki szolgáltatásunk, valamint költséghatékonyabb lett a feladatellátáshoz használt gépjármű fenntartása. Továbbá hatékonyabbá vált a segítségnyújtás a rászoruló lakosság számára, melynek köszönhetően hozzájárulunk a településen élők életminőségének és életfeltételeinek javításához.
Mindemellett a fejlesztés hatására hatékonyabbá vált a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése és megvalósítása.
Közvetett módon hozzájárultunk az emberi kapcsolatok ápolásához, a társadalmi összefogások erősítéséhez, közösségi alkalmak megteremtéséhez; valamint erősödik a helyi társadalom és a civil szféra.

 

Jogcím / Kiírrás: Falumegújítás-és fejlesztés

Fejlesztés megnevezése: Játszótér bővítése Várkeszőn

Megítélt támogatás: 1.276.921.-Ft

Pályázat benyújtásának napja: 2012.11.30

 

Rövid összefoglaló:

A fejlesztés során a Várkesző 73/1 hrsz-ú ingatlanán található szabványos játszótér bővítése valósult meg, kielégítve ezzel a lakosság – leginkább a 0-14 éves korosztály – megnövekedett igényeit, illetve még vonzóbbá téve a települést az itt élők, és az esetleg újonnan betelepülni vágyóknak.
A bővítés során az alábbi játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és telepítésre:
– 1 db fészekhinta, mely fogyatékkal élő gyerekek számára is igénybe vehető
– 1 db mókuskerék
– 1 db Dani mászóvár
A játszótér kialakítása során 2 db őshonos közönséges nyírfát (BETULA PENDULA) is telepítettünk.

 

 

 

 

Rekreációs tér kialakítása eszközbeszerzéssel kombinálva Marcaltőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Urnafal kialakítása Malomsokon – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Eszközbeszerzés rendezvényekhez Malomsokon – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Helytörténeti kiállító tér-falumúzeum létrehozása Marcaltőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Fedett szabadtéri rendezvénytér kialakítása Egyházaskeszőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

Temetői kerítés felújítása Egyházaskeszőn – tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 

Kapcsolat:

Várkesző Község Önkormányzata

Cím: 8523 Várkesző, Kossuth u. 36.

Telefon:+36-89-347-076

E-mail:varkeszo.onkormanyzat@gmail.com

Közösségi média